zpkchn.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 ZPK Chełmińskiego i Nadwiślańskiego www.dolnawisla.pl
Ochrona danych osobowych strona główna 
Ochrona danych osobowych
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), uprzejmie informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, z siedzibą przy ul. Sądowej 5 w Świeciu, reprezentowany przez Dyrektora Jarosława Pająkowskiego
adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolwislapark.pl
tel. / fax: 52 331 50 00
ePUAP: /zpkchin/skrytka

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Andrzejem Narolewskim, inspektorem ochrony danych, na adres poczty elektronicznej: iod@anars.pl
Do inspektora ochrony danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych w Zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2020-12-22 10:28:14 | Data modyfikacji: 2020-12-22 10:29:28.
Data wprowadzenia: 2020-12-22 10:28:14
Data modyfikacji: 2020-12-22 10:29:28
Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj
  Biuletyn Informacji Publicznej - zpkchn.bip.gmina.pl