zpkchn.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 ZPK Chełmińskiego i Nadwiślańskiego www.dolnawisla.pl
Sprawozdania strona główna 
Sprawozdania
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok 

Bilans za 2019 r.pdf

Rachunek zysków i strat za 2019 r.pdf

Zestawienie zmian w funduszu za 2019 r.pdf

Informacja dodatkowa za 2019 r.pdf

Majątek trwały (zał. nr 1) za 2019 r.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:39:45.
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 

Bilans za 2018 r..pdf

Rachunek zysków i strat za 2018 r..pdf

Zestawienie zmian w funduszu za 2018 r..pdf

Informacja dodatkowa za 2018 r..pdf

Majątek trwały - załącznik nr 1 za 2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:15:56 | Data modyfikacji: 2019-05-06 12:13:40.
Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:15:56
Data modyfikacji: 2019-05-06 12:13:40
Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj
  Biuletyn Informacji Publicznej - zpkchn.bip.gmina.pl