Biuletyn Informacji Publicznej  ZPK Chełmińskiego i Nadwiślańskiego  www.dolnawisla.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-05-06 08:42:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-06 08:42
Sprawozdanie finansowe za 2019
Dodano Majątek trwały (zał. nr 1) za 2019 r.pdf  więcej >
2020-05-06 08:41:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-06 08:41
Sprawozdanie finansowe za 2019
Dodano Informacja dodatkowa za 2019 r.pdf  więcej >
2020-05-06 08:41:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-06 08:41
Sprawozdanie finansowe za 2019
Dodano Zestawienie zmian w funduszu za 2019 r.pdf  więcej >
2020-05-06 08:41:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-06 08:41
Sprawozdanie finansowe za 2019
Dodano Rachunek zysków i strat za 2019 r.pdf  więcej >
2020-05-06 08:40:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-06 08:40
Sprawozdanie finansowe za 2019
Dodano Bilans za 2019 r.pdf  więcej >
2020-05-06 08:39:45

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdania

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-06 08:39
Sprawozdanie finansowe za 2019
  więcej >
2019-12-19 10:20:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-19 10:20
Ogłoszenie o zmianie ogłosze
Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja
zagrody.pdf  więcej >
2019-11-29 14:05:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 14:05
Ogłoszenie o zmianie ogłosze
Dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Modernizacja zagrody.pdf  więcej >
2019-11-29 14:05:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 14:05
Ogłoszenie o zmianie ogłosze
Dodano Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja
zagrody.pdf  więcej >
2019-11-05 15:37:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-05 15:37
Ogłoszenie o zmianie ogłosze
Dodano Załacznik 9 b po zmianie.zip  więcej >
2019-11-05 15:36:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-05 15:36
Ogłoszenie o zmianie ogłosze
Dodano SIWZ załączniki.pdf  więcej >
2019-11-05 15:35:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-05 15:35
Ogłoszenie o zmianie ogłosze
Dodano Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia.pdf  więcej >
2019-11-05 15:34:38

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-05 15:34
Ogłoszenie o zmianie ogłosze
Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną
Wisłą wprowadza modyfikacje w szczegółowym opisie
technicznym Ogrodzenia (załaczn  więcej >
2019-10-31 11:47:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-31 11:47
Ogłoszenie - przetarg nieogra
Dodano Załacznik 9 b.zip  więcej >
2019-10-31 11:26:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-31 11:26
Ogłoszenie - przetarg nieogra
Dodano Załacznik 9a.zip  więcej >
2019-10-31 11:06:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-31 11:06
Ogłoszenie - przetarg nieogra
Dodano Załącznik 6b Wzór umowy.pdf  więcej >
2019-10-31 11:05:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-31 11:05
Ogłoszenie - przetarg nieogra
Dodano Załącznik 6 a Wzór umowy.pdf  więcej >
2019-10-31 11:05:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-31 11:05
Ogłoszenie - przetarg nieogra
Dodano SIWZ załączniki.pdf  więcej >
2019-10-31 11:05:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-31 11:05
Ogłoszenie - przetarg nieogra
Dodano ogłoszenie o zamówieniu.pdf  więcej >
2019-10-31 11:04:35

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia publiczne

Ewelina Szumigaj
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-31 11:04
Ogłoszenie - przetarg nieogra
Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną
Wisłą ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na
zadanie: "Modernizacja zagrody wiejskiej w   więcej >

Pokazano 1 - 20 z 146
następne >     100>>