kontrast
A+ A-
Strona ZPK Chełmińskiego i Nadwiślańskiego: www.dolnawisla.pl
 Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie - zamówienie w trybie podstawowym -
dostawa traktora rolniczego, przyczepy i kosiarki
rotacyjnej  

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie "Dostawa traktora rolniczego, przyczepy i kosiarki rotacyjnej" (ZPKnDW 37.1.2023) w ramach projektu "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000".


Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718500

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2023-01-24 11:05:17 | Data modyfikacji: 2023-01-24 11:07:17.
Informacja o wszczęciu postępowania - Roboty
budowlane w Dusocinie 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą informuje, że wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie. "Roboty budowlane polegające na modernizacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000".


Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/683583

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2022-11-09 10:12:15 | Data modyfikacji: 2022-11-09 10:12:55.
Unieważnienie postępowania - wykonanie robót w
Dusocinie 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą zawiadamia o unieważnieniu postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000"

 Unieważnienie postępowania - Dusocin.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2022-10-19 21:34:01 | Data modyfikacji: 2022-10-19 21:36:42.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia
15.09.2022 r. 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych z dniem 26 września 2022 r. wydłuża termin składania ofert na zamówienie w trybie podstawowym na zadanie: "Roboty budowlane polegające na adaptacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000" do dnia 04.10.2022 r.


Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych informuje, iż z dniem 29 września 2022 r. wydłużeniu uległ termin składania ofert do dnia 06.10.2022.


Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych informuje, iż z dniem 04 października 2022 r. wydłużeniu uległ termin składania ofert do dnia 12.10.2022 r.


Szczegóły w załączniku poniżej:

Ogloszenie o zmianie ogloszenia 29.09.2022.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.10.2022.pdf

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.09.2022.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2022-09-27 09:32:48 | Data modyfikacji: 2022-10-04 21:13:34.
Ogłoszenie - zamówienie w trybie podstawowym
(15.09.2022 r.) 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. ustawy na zadanie: "Roboty budowlane polegające na adaptacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000".


Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są pod następującym adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wpk

 Ogłoszenie Dusocin - 2022BZP 0035046501 .pdf

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2022-09-15 16:36:11 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Ogłoszenie - zamówienie w trybie podstawowym 


Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie: „Roboty budowlane polegające na modernizacji zagrody wiejskiej – dokończenie inwestycji oraz wykonanie ogrodzenia, przydomowej oczyszczalni, zabezpieczenie drzewek, wykonanie dokumentacji wykonawczej” w ramach projektu "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000". Ze szczegółami można się zapoznać poniżej:

Ogłoszenie 2021_BZP 00341708_01.pdf

SWZ z załącznikami.zip

Załącznik nr III.1 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża sanitarna).pdf

Załącznik nr III.2 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna.pdf

Załącznik nr III.3 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana.zip

Załącznik nr IV do SWZ - Ekspertyza p.poz.zip

Załącznik nr V do SWZ - Program prac konserwatorskich cz. 1.zip

Załącznik nr V do SWZ - Program prac konserwatorskich cz. 2.zip

Załącznik nr VI do SWZ - Ekspertyza kolorystyczna.pdf

Załącznik nr VII do SWZ - Protokół z wykonanych prac konserwatorskich z dnia 10.07.2021.pdf

Załącznik nr VIII do SWZ - Ogrodzenie.zip

Załącznik nr IX do SWZ - Kosztorys nakładczy na wykonanie zabezpieczenia drzewek.pdf

Załącznik nr X do SWZ - Oczyszczalnia ścieków.zip

Załącznik nr XI do SWZ - Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf

Załącznik nr XII do SWZ - Pozwolenie na budowę.zip

Załącznik nr XIII do SWZ - Inwentaryzacja.pdf

Zestawienie złożonych ofert - Dusocin.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania - Dusocin.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2021-12-31 14:21:35 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Ogłoszenie - zamówienie na roboty budowlane
(wykonanie przyłącza wodociągowego) 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza postępowanie na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, dla których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych (Uchwała nr 2/69/21 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień) na zadanie "„Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego o średnicy PE 110 w miejscowości Dusocinna działce 75/9 obr 0003 Dusocin z wyłączeniem budowy przyłącza wodociągowego o średnicy PE 40 do budynku”" w ramach projektu "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000". Ze szczegółami można się zapoznać poniżej:

SWZ-1.docx

Załącznik nr 5 - Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 6 - Warunki wydane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych.pdf

Odpowiedż na pytania - wodociąg.pdf

Informacja z otwarcia ofert - wodociąg.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:30:36 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Ogłoszenie - zamówienie w trybie podstawowym  

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie "Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy modernizowanej zagrodzie wiejskiej w Dusocinie" w ramach projektu "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000". Ze szczegółami można się zapoznać poniżej:

Ogłoszenie sad i ogrodzenie.pdf

SWZ ogrodzenie i sad.doc

Załącznik Nr 6 do SWZ umowa - ogrodzenie i sad.docx

Zał. 10.1 a - opis techniczny - Ogrodzenie działki 75.docx

Zał. 10.1 b - opis techniczny Odtworzenie tradycyjnego sadu przydomowego w Dusocinie.docx

PZT 2.06.2021.pdf

Rydygier 61 z zaznaczonym sadem.jpg

Kosztorys nakładczy-10 sztuk.pdf

zabezpieczenie drzewewek przykład 1.jpg

zabezpieczenie drzewek przykład 2.jpg

zabezpieczenie drzewek przykład 3.jpg

Kwota jaką zamawiajacy przeznaczy na realizacje przedmiotu zamowienia - uporządkowanie terenu Dusocin.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2021-06-11 10:13:11 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Ogłoszenie - zamówienie w trybie podstawowym 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie "Adaptacja budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na potrzeby stacji terenowo-badawczej Podmoście" w ramach projektu "Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście". Ze szczegółami można się zapoznać poniżej:

ogłoszenie (Pomoście - 08.06).pdf

SWZ Podmoście (Pomoście - 08.06).doc

Załącznik Nr 6 do SWZ umowa.docx

Załącznik 9 STWIOR..pdf

Załacznik 10.1 ab..zip

Załącznik 10.1c..pdf

Załacznik 10.2..zip

Załącznik 11.1 Decyzja o pozwoleniu na budowe i opinia konserwatora.zip

Kwota jaką zamawiajacy przeznaczy na realizacje przedmiotu zamowienia - Podmoście.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:29:12 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Ogłoszenie - zamówienie w trybie podstawowym 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie "Adaptacja budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na potrzeby stacji terenowo-badawczej Podmoście" w ramach projektu "Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście". Ze szczegółami można się zapoznać poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu - Podmoście.pdf

SWZ Podmoście.doc

Załącznik Nr 6 do SWZ umowa.docx

Załącznik 9 STWIOR..pdf

Załacznik 10.1 ab..zip

Załącznik 10.1c..pdf

Załacznik 10.2..zip

Załącznik 11.1 Decyzja o pozwoleniu na budowe i opinia konserwatora.zip

Informacja o braku ofert (ogłoszenie z dn. 22.05.21).pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2021-05-24 20:33:53 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Ogłoszenie - przetarg nieograniczony 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Adaptacja budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na potrzeby stacji terenowo-badawczej Podmoście" w ramach projektu "Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście". Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie ZPKnDW ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

Ogłoszenie o zamówieniu grudzień 2020 r..pdf

SIWZ Podmoście.pdf

Załącznik 6 wzór umowy - Podmoście.pdf

Załącznik 9 STWIOR..pdf

Załacznik 10.1 ab..zip

Załącznik 10.1c..pdf

Załacznik 10.2..zip

Załącznik 11.1 Decyzja o pozwoleniu na budowe i opinia konserwatora.zip

Odpowiedzi do zapytania.pdf

rysunek do odpowiedzi na zapytania - drewniana pochylnia.pdf

informacja z otwarcia ofert (przetarg grudzień 2020).pdf

Ogłoszenie o anulowaniu postępowania (przetarg grudzień 2020).pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:38:47 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Ogłoszenie - przetarg nieograniczony 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Adaptacja budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na potrzeby stacji terenowo-badawczej Podmoście" w ramach projektu "Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście". Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie ZPKnDW ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

ogłoszenie o zamówieniu..pdf

SIWZ Podmoście.pdf

Załącznik 6 Wzór umowy Podmoście.pdf

Załącznik 9 STWIOR..pdf

Załacznik 10.1 ab..zip

Załącznik 10.1c..pdf

Załacznik 10.2..zip

Załącznik 11.1 Decyzja o pozwoleniu na budowe i opinia konserwatora.zip

Uniewaznienie przetargu.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2020-10-28 12:07:44 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Zapytanie ofertowe - zakup barki do czynnej
ochrony ptaków 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w związku z realizacją w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn.: "Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie: "Zakup barki do czynnej ochrony ptaków".


Ze szczegółami można zapoznać się poniżej:

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności - dostawa barki.pdf

Zapytanie ofertowe - dostawa barki.docx

Zal nr 1 - Formularz ofertowy.doc

Zał nr 2 - Wzór umowy.docx

Rozstrzygnięcie ogłoszenia w bazie konkurencyjności - dostawa barki.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2020-10-07 17:41:13 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą wprowadza modyfikacje w szczegółowym opisie technicznym Ogrodzenia (załacznik 9b) w przetargu nr 613147-N-2019 ("Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej" w ramach projektu pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000") w związku z czym wydłużono termin składania ofert do 20.11.2019. Odpowiednie dokumenty poniżej:

Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia.pdf

SIWZ załączniki.pdf

Załacznik 9 b po zmianie.zip

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja zagrody.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja zagrody.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja zagrody.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2019-11-05 15:34:38 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Ogłoszenie - przetarg nieograniczony 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej" w ramach projektu pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000". Ze szczegółami można zapoznać się poniżej lub w siedzibie ZPKnDW (ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie):

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ załączniki.pdf

Załącznik 6 a Wzór umowy.pdf

Załącznik 6b Wzór umowy.pdf

Załacznik 9a.zip

Załacznik 9 b.zip

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2019-10-31 11:04:35 | Data modyfikacji: 2022-09-15 16:47:09.
Zapytanie ofertowe - "Dostawa 2 atlasów dawnych
odmian drzew owocowych" - zmiana załącznika i
terminu składania ofert 

Dnia 2.10.2019 r. zmieniono - załącznik wzór umowy oraz termin do którego można składać oferty - z 7 października 2019 na 10 października 2019 r. Nowy wzór umowy w załączeniu.

 Zał. 2 Wzór umowy - dostawa 2 atlasów (nowa).docx

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:14:01 | Data modyfikacji: 2019-10-02 10:15:37.
Zapytanie ofertowe - "Dostawa 2 atlasów dawnych
odmian drzew owocowych" 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w związku z realizacją w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka eduakcji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000", zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie: "Dostawa 2 atlasów dawnych odmian drzew owocowych". Ze szczegółami można zapoznać się poniżej:

Ogłoszenie w bazie konkurencyjnosci - dostawa 2 atlasów.pdf

Zapytanie ofertowe - dostawa 2 atlasów.docx

Zał. 1 Formularz ofertowy - dostawa 2 atlasów.doc

Zał. 2 Wzór umowy - dostawa 2 atlasów.docx

Zał. 3 Wykaz osób - dostawa 2 atlasów.docx

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2019-09-30 12:31:32 | Data modyfikacji: 2019-10-02 10:15:37.
Zapytanie ofertowe - "Czynna ochrona kumaka..." 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w związku z realizacją w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka eduakcji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000", zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie: "Czynna ochrona kumaka nizinnego i salwinii pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie PK Góry Łosiowe". Ze szczegółami można zapoznać się poniżej:

Ogłoszenie z bazy konkurencyjnosci - czynna ochrona kumaka.pdf

Zapytanie ofertowe - czynna ochrona kumaka.docx

Zał. 1. Formularz ofertowy - czynna ochrona kumaka.doc

Zał. 2. Wzór Umowy - czynna ochrona kumaka.docx

Zał. 3. Wykaz osób - czynna ochrona kumaka.docx

Zał. 4. Siatka km fotomapy.jpg

Informacja o braku ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2019-09-04 14:36:59 | Data modyfikacji: 2019-10-02 10:15:37.
Ogłoszenie - przetarg nieograniczony 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Adaptacja budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na potrzeby stacji terenowo-badawczej Podmoście" w ramach projektu "Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście". Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie ZPKnDW ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

Ogłoszenie o zamówieniu..pdf

SIWZ i załączniki.pdf

Załącznik 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik 9 STWIOR.pdf

Załacznik 10 ab.zip

Załącznik 10 c.pdf

Załącznik 11 Decyzja o pozwoleniu na budowe i Opinia konserwatora.zip

Informacja o braku ofert.jpg

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2019-09-03 12:30:26 | Data modyfikacji: 2019-10-02 10:15:37.
Ogłoszenie - przetarg nieograniczony 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście" składający się z dwóch części "Adaptacja budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na potrzeby stacji terenowo-badawczej Podmoście" oraz "Oczyszczalnia ściekówi przyłącze wodociągowe Podmoście" Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie ZPKnDW ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ i załączniki.pdf

Załącznik 6.1 Wzór umowy.pdf

Załącznik 6.2 Wzór umowy.pdf

Zał 9.1 STWIOR.pdf

Zał. 9.2 STWIOR.pdf

Załacznik 10.1ab.zip

Załącznik 10.1c.pdf

Załacznik 10.2.zip

Załącznik 11.1 Decyzja o pozwoleniu na budowe i Opinia konserwatora.zip

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2019-07-10 13:35:59 | Data modyfikacji: 2019-10-02 10:15:37.
Data wprowadzenia: 2019-07-10 13:35:59
Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:

ul. Sądowa 5
86-100 Świecie
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 52) 33-15-000
Fax: (+48 52) 33-15-000
e-mail: park@dolnawisla.pl